post

Дружество на главните архитекти и архитектите в административното управление към Съюза на архитектите в България (САБ) настояват да бъде създаден изцяло нов Закон за устройство на територията (ЗУТ). Основните идеи за бъдещото съдържание на документа вече са внесени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съобщи председателят на САБ арх. Георги Бакалов на 21 октомври, цитиран  от „Строителство Имоти”.

Според него новият закон трябва да бъде кратък, ясен и да разполага с наредби, които да детайлизират основните моменти в нормативния акт. Според Бакалов сегашният ЗУТ позволява различно тълкуване и дава възможност да не се действа еднозначно, което води до редица корупционни практики.

От САБ настояват в новия закон да залегне задължителното участие на художник при оценката и приемането на проектите. По този начин синтезът между архитектурата и изкуството ще намери място в сградите, които строим, обясни арх. Любомир Пеловски.

Друг нов момент в закона ще засегне ролята на консултантите в строително-инвестиционния процес, които не трябва да изземат изцяло функциите на главния архитект и на експертните съвети, без практически да носят ясно формулирана отговорност. Законът ще определи правата и задълженията на участниците в инвестиционния процес, фазите на проектиране и съдържанието им, както и контрола по време на строителството.

Новият нормативен документ ще се изготви с помощта на всички браншови организации и трябва да бъде обществено достояние.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *