post

Във връзка с появилите се незаконни постройки в различни части на страната Министерство на регионалното развитие и благоустройството подготвя промени в  Закона за устройство на територията. Това съобщи регионалният министър Росен Плевнелиев, като поясни, че на кметовете ще бъдат дадени повече отговорности в тази насока.

Новите текстове ще бъдат внесени за одобрение в Министерския съвет до края на годината.

Промените в Закона за устройството на територията се пишат от три месеца. С тях ще се прецизира ролята, ангажиментите и наказанията на общините и на Дирекцията за национален строителен контрол при регулацията на строителната дейност. По думите на министър Плевнелиев общините ще се концентрират върху малките строителни обекти, а дирекцията за строителен контрол ще носи отговорност за приемане и издаване на строителни разрешения за обекти от високата категория с национално значение от първа и втора категория.

„Фокусът ще бъде освен върху премахване на двойнствеността и третирането на незаконното строителство и ясно носене на ангажимент, върху още няколко конкретни проблема и казуса, които ние искаме да решим. За съжаление това ще бъде 44-тата поправка на този прословут, но много важен закон за България. Министерството работи през 2011 година по това да имаме съвсем нов ЗУТ, но това няма да стане лесно, няма да стане бързо”, каза Плевнелиев, цитиран от Дарик.

Плевнелиев и министър Нона Караджова са разписали създаването на група за проверки за съществуването на незаконни постройки в непосредствена близост до 50 язовира в страната. Издадени са 83 констативни акта във връзка с незаконните сгради. Ако те не бъдат обжалвани ще се превърнат в заповеди, които също обаче могат да бъдат обжалвани, поясни той.

Общо 1600 заповеди за премахване на незаконни постройки е издала ДНСК през 2009 и 2010 година. От тях 1000 вече са премахнати. По думите на министъра обаче държавата няма достатъчно механизми , с които накаже кметовете и главните архитекти на общините, където са допуснати незаконни строежи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *