post

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България Александър Цветков и министърът на земята, транспорта и морските дела на Република Корея Чънг Джонг-Хуан подписаха
Меморандум за разбирателство между министерствата на двете страни за обмен и сътрудничество в изграждането на транспортната инфраструктура, съобщават от пресцентъра на ведомството.

Целта на меморандума е да бъде насърчен взаимният интерес чрез обмен на технологии и опит в строителството на транспортна инфраструктура, както и разширяване сътрудничеството между съответните организации за строителство в двете страни. В него е включено развитието на пътища, железници, летища и пристанища.

Част от методите за осъществяване на целите на меморандума включват обмен на информация относно изграждане и управление на транспортната инфраструктура, обмен и обучение на експерти и технически лица. Насърчава се и участието в технически семинари, изложения, изложби и др.

Министрите се договориха да бъдат създадени и две работни групи – за железопътен транспорт и за транспортна инфраструктура, които да търсят възможности за практическо приложение на меморандума.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *