post

Предлаганите промени в Закона за местните данъци и такси ще се отразят неблагоприятно върху бизнес климата и инвестиционната активност. Това се казва в позиция на Българската стопанска камара (БСК), изпратена до вицепремиера и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество Симеон Дянков.

В позицията се обръща внимание върху няколко ключови проблема. С промените се въвеждат два нови данъка – данък за туристическите услуги и т.нар. данък „лукс”, което е в противоречие с декларираните намерения на правителството за запазване нивото на облагане.

От БСК смятат, че новият туристически данък по същество е нов имуществен данък, а не такса, обвързана с приходите от дейността. Новата мярка ще се изземе приходът за съответния туристически сезон, особено в обекти със сезонно или слабо натоварване, при които не се постига висока заетост на легловата база, коментират от камарата.

Увеличава се с 80% данък „сгради”, което кумулативно се отразява и върху таксата за битови отпадъци. БСК припомня, че заедно с нарасналите през миналата година данъчни оценки върху активите, сериозно се увеличава данъчната тежест за бизнеса.

По отношение на „данък лукс”, който няма еквивалент в нито една европейска страна, БСК обръща внимание върху факта, че прилагането на тази мярка върху нежилищни имоти (промишлени, търговски обекти, офис-сгради и др.) ще се отрази негативно върху инвестиционната активност и допълнително ще влоши бизнес средата. Тези ефекти се засилват още повече с нерешаването на проблема с определянето на таксата за битови отпадъци за бизнеса, която и сега е най-високата в Европа.

Що се отнася до начина на определяне на таксата за битови отпадъци, която до момента се базира на материалните активи на фирмите, от БСК настоява определянето й да не става на база активите на фирмите, а да се приложи европейският принцип „замърсителят плаща”.

БСК припомня, че таксите са „цена за услуга” и не може за една и съща услуга различните потребители да плащат различни такси. От камарата настояват да бъде въведена единна основа за определяне на таксата за битови отпадъци – само на база количество генерирани отпадъци.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *