post

До края на месец януари 2011 година ще бъде готов Законът за възобновяемите енергийни източници. Това съо6щи заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Марий Косев на пресконференция по повод връчването на наградите за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Работата по закона започна през 2009 година и в момента той е представен за обществено обсъждане. Заместник-министър Косев обясни, че в него е предвидено създаването на административен орган, който да насърчава политиката в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, съобщава агенция Крос.

Законът регламентира задължителното планиране на инвестиции от операторите на електропреносните мрежи, насърчава използването на ВЕИ в административните и жилищни сгради, както и използването на биогорива в транспорта.

Българските индустриални компании вече могат да финансират своите проекти за енергийна ефективност с кредити до 2,5 милиона евро от ЕБВР, осигурени са безплатна техническа помощ и грантови плащания в размер на 15%, каза Даниел Берг, директор на ЕБВР за България.

ЕБВР стартира своята Стратегическа енергийна иниициатива преди пет години. Днес дейностите по инициативата обхващат 40% от работата на банката. По думите му в България инициативата има най-голямо влияние, тъй като българската индустрия е с много висок разход на енергия – два, три пъти по-висок от средния за Европа.

„България може да спести от повишаване на енергийната ефективност, повече енергия отколкото би могла да произведе от новите проекти в енергетиката. В проектите, които сме реализирали в страната до момента е спестена енергия колкото тази необходима за изхранването на град като Пловдив”, посочи Берг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *