post

Общинският съвет в Бургас прие Подробният устройствен план на (ПУП) на рибарското селище в Ченгене скеле. Точката беше включена в дневния ред, а докладната е внесена от кмета на община Бургас Димитър Николов. Целта е да се уреди статутът на рибарско селище, м. “Ченгене скеле”, землище кв.”Крайморие”, гр.Бургас, съобщават местните медии.

Окончателният проект на за рибарското селище предвижда прокопаването на нов воден ръкав към морето. Предвижда се в бъдещото рибарско селище да се обособят терени за временни укрития на рибарите с хангари за лодките в партерните нива, както и на магазин за продажба на риба и рибарски принадлежности, заведения за хранене и търговски обекти.

По проекта са предвидени 96 урегулирани поземлени имота /УПИ/ за изграждане на къщички за рибарите с хангари за лодки със средна квадратура от 500 квадратни метра , 11 имота за сгради за обществено обслужване , 7 за инжинерна инфраструкутра, 6 за озеленяване и още 6 за алея и инфраструктура.

Предвидената максимална плътност на застрояване в рибарското селище е 20 %, като сградите могат са от един до два етажа.Предвидени са парцели и за паркиране.

Максималния брой къщички, които могат да се изградят според плана са 240, а максималния капацитет е за 450 души.

Вилите в „Ченгене скеле”, които в момента се събарят от ДНСК, не попадат в тази територия няма да бъдат включени в плана. Собствениците им обаче ще могат да кандидатстват за място в узаконеното рибарско селище, ако докажат че наистина са рибари, а не само собственици на вили.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *