post

Правителството планира да започне работа по закон за европейските фондове. Това ще стане обаче след промените в приоритетния сега Закон за обществените поръчки (ЗОП), който е приоритетен, тъй като през него минават около 80% от процедурите за усвояване на европейските средства. Това заяви министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев на Българския икономически форум.

„Законът за еврофондовете не е самоцел, а целта ни е е да направим процедурите по-ясни и устойчиви“, каза министърът и обясни, че цялата нормативна база ще се обедини в един документ, а не както сега в 10-15 постановления. Това ще помогне и на бенефициентите да се информират по-лесно.

Друга промяна, която се предвижда е, след 2014 г. общините да се конкурират по нови правила за усвояване на еврофондовете. Всяка община предварително ще трябва да знае какви обекти ще бъдат финансирани на нейната територия. Това ще помогне за по-доброто усвояване на проектите.

Бъдещата Агенция за развитие, която ще има шест териториални звена, също ще помага на общините да реализират проектите си.

В момента общините подготвят огромна документация по различни програми, а ако накрая проектът не бъде одобрен парите за подготовка и усилията се хвърлят напразно. По изчисленията му неодобрените общински проекти са на стойност 1 милион лева на година.

„Конкуренция между общините ще има, но тя ще е на ранен етап – още при програмирането на проектите. Така без никакъв риск всяка община ще инвестира в техническата документация, без да се пилее излишен ресурс“, обясни Дончев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *