post

Правителството взе репение да промени договора с италианската “Асталди”, която спечели търга за строителство на жп линията Първомай – Свиленград през 2007 г. и да уважи желанието й да се оттегли от закъснелия ИСПА – проект, съобщават от Министерски съвет.

Договорът за 162.54 млн. евро ще бъде променен на 68 млн. евро, като сумата включва израждането на отсечката Първомай – Димитровград, която трябва да завърши изцяло до 31 юли 2011 г.

Министерството на финансите трябва да потвърди писмено пред Европейската инвестиционна банка, която е предоставила финансиране от 150 млн. евро за изпълнението на проекта, обезпечаването на ангажимента на България за поддържане на необходимата финансова подкрепа от националния бюджет до завършването на целия проект.

Оставащата отсечка от Димитровград до Свиленград ще бъде възложена на друг изпълнител, като проектът най-вероятно ще бъде включен в Оперативна програма “Транспорт”.  На практика обаче държавата губи остатъка от финансирането по ИСПА за проекта Първомай – Свиленград, което е около 70 млн. евро.

“Асталди” заявиха желанието си да се оттеглят от проекта през лятото на тази година, заради бюрократични пречки от страна на държавата. Довършването на проекта със средства по ОП „Транспорт” означава, че трябва да се откажем от други проекти в програмата – пътни и жп. Цената му е изчислена на 209 млн. евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *