post

От 2011 г. по ОП „Конкурентоспособност“ стартират мерки за подпомагане на проекти с ВЕИ и за изграждане на технологични паркове. Това съобщиха представители на управляващия орган по програмата – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), пред парламентарната комисия по управление на еврофондовете. Индикативната програма на МИЕТ за 2011 г. предвижда да стартират още общо 10 мерки на обща стойност  405 071 431 евро (792 250 856,80 лв.).

Общата сума, която ще бъде отпусната за за изграждане на технологични паркове е 90 млн. лв. Тези средства по всяка вероятност ще се насочат към подпомагане на изграждането на само 2-3 големи технологични парка в страната, а не както първоначално се предвиждаше – повече на брой, на които да се дадат по няколко милиона лева.

Между стартиращите през 2011 г. ще бъде и мярка за реализиране на проекти, свързани с енергийната ефективност, включително изграждане на мощности с възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
Предвижда се и подпомагане на участието на фирми в големи международни панаири и изложения.

От МИЕТ отчетоха, че договорените средства по ОП „Конкурентоспособност“ към края на ноември са 794 млн. лв. по общо сключени 759 договора с бенефициенти, основно фирми. Така към ноември 2010 г вече са договорени почти 34% от средствата по оперативна програма „Конкурентоспособност“ . Разплатените са близо 20%.

От разплатените до момента 436 млн. лв., близо 400 млн. лв. са средства по инициативата JEREMIE,  прехвърлени в Холдингов фонд, управляван от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).  Фондът се предвижда да заработи през 2011 г. и реално досега по него не са ползвани средства по никое от посочените направления. Така на практика платените досега средства на крайните бенефициенти по ОП „Конкурентоспособност“ са около 40 млн. лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *