post

Европейската комисия предложи стратегия за развитие на Дунавския регион. Целта е да се създаде основа за дългосрочно сътрудничество в този важен европейски регион, в който са разположени 14 страни, 8 от които в Европейски съюз и където живеят над 115 милиона души. Сътрудничеството ще обхваща икономиката, опазването на околната среда, социалното развитие, сближаването на жизнения стандарт.

Стратегията предвижда в резултат на планираните инициативи доходите на живеещите в региона трябва да се удвоят до 2020 г., транспортните връзки между дунавските страни коренно да се подобрят, като карго транспортът се увеличи с 20 % до 2020 г., до същата година да се възстановят екосистемите до равнището от 1960 г, жителите в региона да разполагат с достъп до бърз интернет до 2013 г., да се възстанови рибното богатство на река Дунав.

За изпълнение на тези амбициозни цели засега Европейската комисия не разчита на нови европейски средства, а на по-ефективно използване на наличното финансиране от 100 милиарда евро, осигурено през 2007-2013 г. по линия на кохезионната политика на ЕС.

„Макрорегионалният подход може да даде отлични резултати, както се наблюдава в региона на Балтийско море“, заяви комисарят по регионалното развитие Йоханес Хан, който представи стратегията, цитиран от БТА.

Одобрен е и съпътстващ План за действие, в който са включени конкретни дейности и конкретни срокове за изпълнение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *