post

Прилагането на Дунавската стратегия ще започне от месец януари. Тя няма да бъде придружена от допълнително европейско финансиране, но за региона вече е осигурена значителна сума по линия на голям брой програми на ЕС, съобщи министърът на регионалното развитие Росен Плевналиев.

За периода 2007-2013 г. само от политиката на сближаване – Европейски фонд за регионално развитие, Кохезионен фонд, Европейски социален фонд се отпускат 100 млрд. евро,
За България стратегията ще се реализира под мотото „Отключване на потенциала”, в синхрон със стратегията „Европа 2020″. Официално тя ще бъде одобрена през пролетта на 2011 г. от Европейския съвет.

Като национални приоритети  в рамките на стратегията са заложени строителството на два нови моста на Дунав – Оряхово-Бекет и Силистра-Кълъраш, довършването на моста Видин-Калафат, ремонт на единствения съществуващ засега мост при Русе, както и развитието на на фериботни връзки и на пристанища, поясни Плевнелиев.

За нейното развитие и осъществяване ще отговарят регионалното министерство съвместно с асоциацията на общините, в партньорство с останалите дунавски страни. Страната ни ще бъде и координатор на проектите в областта на туризма и културата.

Стратегията включва подробен план за действие, който се основава на четири стълба – създаване на връзки за региона на река Дунав, укрепване, опазване на околната среда, постигане на благосъстояние. Тя е безсрочна, но включва редица ограничения във времето и конкретни цели. Например товарният транспорт по Дунав трябва да се увеличи с 20 % до 2020 година. До 2013 г. всички граждани на ЕС в региона трябва да имат достъп до широколентов високоскоростен интернет.

Регионът по река Дунав обхваща части от 8 държави-членки на ЕС – Германия, Австрия, Унгария, Чешка република, Словашка република, Словения, България, и Румъния и 6 държави, които не членуват в Съюза – Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна и Молдова.

Регионът е изправен пред няколко предизвикателства – заплахи за околната среда, неизползван потенциал за корабоплаване и липса на автомобилни и железопътни транспортни връзки, недостатъчни енергийни връзки, неравномерно социално-икономическо развитие, пропуски в областта на безопасността и сигурността, липса на координация между образователните изследователските и иновационните системи.

„Искаме Дунавският регион да се превърне в запазена марка, в дестинация за туристи от цял свят”, каза Натали Вершалд. По думите й – стратегията трябва да е приобщаваща, с действия за намаляване на бедността, включване на ромското население, 80 % от което се намира в Дунавския регион.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *