post

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма започва проект за създаване на туристически бранд „България”. Той ще продължи две години и ще се фокусира върху разпознаваемостта на сегашното лого с българската роза. Ако резултатите от проучването не са добри, този символ може да отпадне.

Проектът е по оперативна програма „Регионално развитие”, струва 2,9 млн. лв. и ще включва анализ на пазара и на конкурентите на страната ни. Предвижда се да бъде направен анализ на 10 ключови за България пазара, сред които германският, румънският, италианският и др. В рамките на кампанията ще бъде изяснено и кой точно ще има право да използва новия бранд “България”, информира europe.bg.

Министерството предприема и инициатива да популяризира българския туризъм в Япония.
„България има нужда от ново лого, което да представя туризма ни. Сегашната роза не се асоциира пълноценно с туризма ни”, твърди директорът на Националния борд по туризъм Поли Карастоянова.

Крайната цел е да бъде открит уникален символ, който ни отличава от другите дестинации, но в същото време ни прави лесно разпознаваеми за тях и продаваеми.

Освен национален бранд, ще бъдат създадени и подбрандове на различните туристически райони у нас.
Обект на изследването ще бъдат и националните стратегии на конкурентните балкански пазари. В края на проекта се предвижда да бъде издаден наръчник за правилно ползване на символите на националния, продуктовите и регионалните брандове.

Кампанията ще премине в няколко етапа и трябва да приключи до края на 2011 година. След края на всеки етап ще се провеждат срещи с бранша в отделните региони на страната.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *