post

Изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност инж. Кольо Колев и председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев подписаха споразумение, според което двете страни ще обединят усилията си за подобряването на енергийната ефективност в индустрията.

Според Данев страната се характеризира с висок енергиен интензитет, който е значително по-висок от този на всички страни в ЕС. От своя страна България има огромен потенциал за промяна на структурата на икономиката и производството като подобри  енергийния мениджмънт на предприятията.

„У нас малко се знае за това, че компаниите, които направят производството си по-енергоспестяващо, освобождават квоти от вредни емисии, които държавата може да продава”, допълни председателят на БСК.

Агенцията ще подкрепя бизнеса при определянето на мерките за енергийна ефективност и осигуряването на средства от оперативните програми за изпълнението им, заяви изпълнителният директор на АЕЕ инж. Кольо Колев. Той припомни, че по различните програми за бизнеса е осигурено повече от 126 милиона евро финансиране, за да намали енергията, която ползва в производството. Според изчисленията на БСК около три години са нужни на едно предприятие, за да си върне вложените в мерки за енергийна ефективност инвестиции.

АЕЕ и БСК се договориха да създадат обща работна група, която да предприеме практически действия в партньорската инициатива. Двете организации ще обучават енергийните мениджъри в производствата, както и ще помагат на предприятията да изпълнят минималните изисквания и да постигнат определените за тях индивидуални цели до 2016 година за използването на по-малко енергия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *