post

Близо 40 млн. лв могат да получат стартиращи предприятия за разработване на иновации. Това стана след като Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обявиха нова процедура по ОП „Конкурентоспособност”.

Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на стартиращите предприятия с висок иновативен потенциал, като им предостави подкрепа в етапа на разработване на иновативни продукти, процеси и услуги.

Общият размер на безвъзмездната помощ по процедурата е 39 116 600 лева.

Подкрепата по тази процедура е изцяло насочена към предприятия, създадени до 3 години преди датата на подаване на проектното предложение. Кандидатите трябва да притежават необходимия капацитет за изпълнението на успешни проекти, ориентирани към разработване на иновации.

Проектните си предложения ще се приемат на пет сесии в териториалните звена на ИАНМСП в Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *