post

Общо 39 116 600 лв са средствата, които ще бъдат отпуснато по процедура за “Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове” по ОП “Конкурентоспособност” , съобщи пресцентърът на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Процедурата цели да насърчи развитието на националната инфраструктура, насочена към иновации, като улесни достъпа на предприятията до нови знания и технологии, а също и да стимулира пазарното приложение на резултатите от научните изследвания.

Тя е пряко насочена към етапа на предпроектните проучвания, изработването на задания за нужните техническа документация и оборудване за изграждането и развитието на технологичните центрове.

Проектните предложения ще се приемат в няколко сесии с крайни срокове до 14 март, 16 май, 18 юли, 19 септември, 21 ноември 2011 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *