post

ОП „Конкурентоспособност“ ще отпусне близо 1 млн. евро през Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за наемане на петима консултанти, които да съдействат за въвеждане на нов инструмент за финансиране на енергийната ефективност в българските компании. Това става ясно от съобщение на финансовата институция, цитирано от ProjectMedia.

Банката е била поканена от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и ЕК, за да съдейства при въвеждането на енергоспестяващи технологии в предприятията у нас със средства от структурните фондове.

Самата инициатива ще се финансира с близо 200 млн. евро от Оперативна програма „Конкурентоспособност“ и ще предостави кредитни линии на фирмите за инвестиции в енергийна ефективност чрез клоновата мрежа на българските банки.

Всеки кредит ще бъде съфинансиран по програмата под формата на грант.

Консултантите, за които от ЕБВР са обявили покана в края на 2010 г. , ще разработят модела на тези схеми. Те ще трябва да направят това в периода март-август тази година, а предвиденото възнаграждение е в размер на 1 млн. евро без ДДС. Няма ограничения за националността на експертите. Биографиите на кандидатите ще се приемат до 24 януари тази година.

През последните години Управляващият орган на ОП Конкурентоспособност води преговори с ЕБВР за условията, при които институцията може да съдейства за усвояването на европарите за енергоефективност по програмата. Това беше и причината да се отложи стартът на две процедури – “Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията” на стойност от 107.8 млн. лв. и “Въвеждане на възобновяеми енергийни източници” с бюджет от 97.97 млн. лв. Те са заложени в Индикативната годишна програма за 2011 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *