post

Общо 80% от фасилити мениджмънт компании мислят за въвеждане на зелени технологии (ВЕИ) в сградите, които управляват. Над 50% обаче смятат, че към момента зелените технологии са прекалено скъпи. Това са част от изводите от първото изследване на пазара на фасилити и пропърти мениджмънт услуги в България, направено сред 34 компании от бранша в цяла България в края на 2010 г.

То показва някои интересни тенденции, свързани с пазара, както и с нагласите на фасилити мениджърите и собствениците на сгради относно инвестициите в зелените технологии и използването на системи за сградна автоматизация и специализиран софтуер за управление на фасилити мениджмънта.

Основната цел, която са си поставили фасилити мениджмънт компаниите за 2011 г., е не увеличаване на пазарния дял или увеличаване на оборота, а повишаване на качеството на предлаганата услуга. Това говори ясно за увеличените изисквания от страна на собствениците на сградите и ползвателите на услугата от една страна, както и за желанието на фасилити мениджмънт компаниите да предоставят все по-добра услуга.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *