post

Тринадесет пречиствателни станции за отпадни води, 194.4 км канализационна и 337.9 км водопроводна мрежа, както и 5 регионални депа за твърди битови отпадъци са изградени до този момент по програма ИСПА в сектор „Околна среда”.

Това бе отчетено на заседание на Комитета за наблюдение изпълнението на проектите, финансирани по бившата програма ИСПА.

От Министерство на околната среда и водите отчетоха сериозен напредък в усвояването на средствата, както и в договореност с ЕК да бъдат удължени 7 от финансовите меморандуми, за да бъдат приключени с европейски средства, което ще спести на националния бюджет средства в размер на 231 милиона лева.

В средата на 2009 г. усвояемостта е 35 %, сега е 67 % от стойността на всички финансови меморандуми. Към юли 2009 г. са били разплатени 350 млн. лева. Само за година и половина са усвоени 320 млн. лева, т.е. почти толкова, колкото за предишните четири години и половина, отбелязват от МОСВ.

По-голямата част от проектите са приключили в края на 2010 г, като резултатът е въведени в експлоатация 11 пречиствателни станции и 5 водоснабдителни и канализационни мрежи. Ефектът от реализирането им е осигурено пречистване на водите за 815 хиляди еквивалентни жители. Изградени са общо 142 км водопроводи и 60 км канализация.

През 2011 г. предстои да бъдат въведени в експлоатация пречиствателните станции на Сливен, Кубратово и Варна и ВиК мрежите в Търговище, Шумен, Смолян, квартал Ивайло в Пазарджик и последният компонент от ВиК мрежата на Горна Оряховица.

Европейската комисия трябва да одобри удължаване финансовите меморандуми за интегрирания воден цикъл на Шумен, Смолян, Кюстендил, София и Варна. Очаква се окончателно решение от за удължаване на другите два финансови меморандума, за които беше поискана допълнителна информация – регионалното депо за отпадъци в Кърджали и интегрирания воден цикъл в Сливен.

Постигнато е съгласие, част от компонентите, първоначално предвидени по финансови меморандуми, да бъдат изпълнени по Оперативна програма „Околна среда”.

Програма ИСПА стартира през 2000г., като един от трите финансови инструмента на общността (ИСПА, ФАР и САПАРД), създадени да подпомогнат десет Централно и Източноевропейски страни в подготовката им за присъединяване към ЕС.

За 10 години на България по Програма ИСПА бяха предоставени 880.04 млн.евро безвъзмездна помощ, 367.4 млн.евро заемни средства от МФИ и национално съфинансиране 445.5 млн.евро.

С тях са финансирани 27 инфраструктурни и 13 проекта за техническа помощ в двата сектора за укрепване на административния капацитет, както и за подготовката на проекти в настоящия финансов период.

Общо по всички финансови меморандуми са договорени 1.519 млрд.евро, а са разплатени 1.07 млрд. евро, което представлява 70% от договорените средства.

Крайните разплащания по програмата ще бъдат направени през 2011 г. и 2012 г., когато ще може да бъде направена оценка по отношение на нейната ефективност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *