post

Българският Енергиен Холдинг” ЕАД (БЕХ ЕАД) и Тошиба Корпорейшън подписаха Меморандум за разбирателство (МР), съгласно който ще обсъждат допълнително сътрудничество в сферата на енергетиката и енергийната ефективност.

Бъдещите отношения между двете страни включват по-тясно сътрудничество в енергийното производство, включително топлоенергетика, хидроенергетика, ядрена енергетика и фотоволтаична енергетика, както и повишаване на ефективността при преноса и разпределението на електрическа енергия, посредством внедряването на интелигентни мрежи, съобщиха от Холдинга.

Тошиба потвърди, че ще започне изграждането на 10-мегаватов соларен парк в България, който се очаква да влезе в експлоатация през 2011 година. Това е част от големия проект на японската корпорация да изгражда соларни паркове в България, други европейски страни и САЩ. Централата, която ще се намира край Ямбол, ще струва около 4 млрд. йени (37,6 млн. евро) и ще захранва с електроенергия около 2000 домакинства. Въпреки първоначалните планове за привличане на други съинвеститори, от Тошиба обявиха, че планират да осъществят инвестицията самостоятелно. Компанията обмисля реализиране и на други подобни проекти в България, както и придобиването на местни фирми с опит в построяването на такива съоръжения.

“Японската компания е първокласен инвеститор, който носи добър знак за България и за очакванията ни да увеличим дела на привлечените инвестиции в страната през 2011 г” , каза след подписването на документа министър Трайков. По неговите думи, реализацията на проекта край Ямбол ще даде силен тласък за постигане на целта ни за 16% дял на ВЕИ в крайното брутно потребление на енергия до 2020 година и ще разкрие нови възможности за партньорство в сферата на “зелената енергия”, като енергийната ефективност, “умните мрежи” и т.н.

При посещението на министър Трайков в “Тошиба” бе отбелязано и успешното приключване на работата на корпорацията по проект за рехабилитация на ТЕЦ “Марица Изток 2”. Японската корпорация е изпълнявала и проекти за други български енергийни компании, като доставка на оборудване за ПАВЕЦ Чаира и рехабилитация на съоръжения в АЕЦ Козлодуй.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *