post

Общо 3 024 000 лв. са заложени в Националния план за действие по заетостта за 2011 г. за разкриване на „зелени” работни места, съобщиха на пресконференция министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на пресконференция с министъра на околната среда и водите Нона Караджова.

Целта на мярката е намаляването на емисиите на парниковите газове и подпомагане на заетостта. Средствата са насочени към работодатели, които наемат работници и разкриват нови работни места в областта на екологията, което е част от стратегията „Европа 2020. Така, ако в дадена фирма се разкрие такова работно място, на работодателя да бъдат отпуснати по 240 лв., колкото е една минимална заплата, за шест месеца, обясни социалният министър.

По програмата ще бъдат наети 2 100 лица. Предвидени са пари за основния платен годишен отпуск, както и за болничните. Работодателите ще поемат осигуровките. От социалното министерство увериха, че няма проблем работодателите да плащат по-високо възнаграждение от помощта, която се отпуска от държавата, както и да задържат за по-дълго време работниците.

Първата процедура за субсидирането и разкриването на „зелени” работни места ще стартира през февруари тази година. Ще направим преглед за това как е минала мярката и през следващата година ще осигурим по-голямо финансиране, за да могат по-голям брой работодатели и безработни лица да се възползват от нея, заяви министър Младенов.

По думите му секторите, в които могат да се разкрият такива места са добивната и преработващата промишленост, производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставянето на води, канализационните услуги, управлението на отпадъци и възстановяване, строителството, транспорта, административните и спомагателните дейности.

Според Караджова ако мярката е успешна, е възможно за следващия програмен период да се обмислят специални мерки за ползването на европейските фондове за продължаване на този инструмент в подкрепа на „зелената” икономика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *