post

Европейският съюз обсъжда амбициозен план, чрез който да помогне на новосъздадени компании да намират финансиране, съобщава електронното издание EuroActiv.  Целта е чрез приемането на нов законодателен режим до две години да се гарантира, че фондовете за съвместно финансиране във всички страни членки ще могат да работят и инвестират свободно в целия съюз.

Европейските органи проверят и възможността за създаването на онлайн платформа, която да среща търсенето и предлагането на рисков капитал в информационно-консултантската мрежа Ентърпрайз Юръп нетуърк (Enterprise Europe Network).

Първият вариант на подготвяното законодателство в тази област, направен през декември, в момента се преразглежда и не е ясно дали предложенията ще влязат в окончателните препоръки за подобряване на регулациите за малкия бизнес. Ревизираният вариант се очаква да бъде публикуван в края на февруари.

Според EurActiv за малките и средни предприятия (МСП) в ЕС достъпът до финансиране е сред най-големите предизвикателство за растеж и, понякога, за оцеляване. Тези компании са и сред най-тежко засегнатите от финансовата криза, а закъснелите плащания и намаления достъп до кредити застраши съществуването на хиляди компании. Само през 2010 г. са отчетени рекорден брой фалити в девет европейски страни – Франция, Испания, Холандия, Белгия, Швейцария, Австрия, Финландия, Ирландия и Португалия.

Според инвеститор, цитиран от EurActiv, един от проблемите в ЕС е, че няма обща инвестиционна среда. :Сблъскваш се с 27 различни юрисдикции с 27 различни правила и трябва да ги разучаваш поотделно”, посочва той. По думите му компанията му, която се занимава с възобновяеми енергийни източници няма интерес да инвестира в страните от бившия Източен блок, тъй като в тях има много проблеми, свързани с  притежаването на даден патент или собственост.

Ако Европейската комисията успее да реализира плана си за обща законодателна рамка за рисковия капитал, това ще даде огромен тласък за иновациите и икономическото развитие, а общият финансов пазар в съюза ще увеличи конкурентоспособността на Европа спрямо САЩ,  пише в заключение EurActiv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *