post

Скоро ще се наложи страните членки на ЕС да преминат към системно саниране на сгради. Според предложение, включено в нов план за енергийна ефективност на Европейския съюз, държавата и общините, както и другите обществени институции годишно трябва да осигуряват санирането на 2% от старите си постройки, съобщава БТА. Предложението ще бъде официално представено вероятно през март.

Усилията за саниране на старите публични сгради като цяло трябва да се удвоят. Засега при санирането на публични сгради редица страни членки се придържаха към по-ниски стандарти и полагаха повече усилия само при новото строителство. В момента публични са 12% от сградите в ЕС, без в това число да влизат социалните жилища.

Проектът предвижда още да се разреши работата само на онези електро- и топлоцентрали, който показват най-високо ниво на енергийна ефективност. Досега при производството на електричество голяма част от енергията, най-вече топлинна, се губеше – на това Брюксел иска да сложи край. При това строителството на нови енергийни мощности ще се позволява само тогава, когато има разработен проект за оползотворяване на топлинната енергия: за отопление на жилища или за индустриални цели, например „процесна топлина” за производството на химикали.

През 2007 г. Европа взе решение до 2020 г. да намали консумацията на енергия с 20%. Засега не се предвиждат национално обвързващи цели за енергийна ефективност. Но ако до пролетта на следващата година не бъде постигнат по-чувствителен напредък, Европейската комисия ще разгледа въвеждането на правно обвързващи цели до 2020 г., както е и с дела на възобновяемите енергийни източници.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *