post

Баланс на пазара на строителните терени у нас и стабилизация в стойностите на земята през 2011 г, предвиждат в свой доклад експертите от консултантската компания MBL, цитиран от investor.

Според тях финансовите институции има възможност да ускорят този процес чрез ликвидацията на проблемните активи в своите баланси. Някои от тях прехвърлят надценените отнети имоти в офшорни инвестиционни фондове със специална инвестиционна цел. Това им осигурява допълнителна отсрочка за решаване на въпроса с проблемните активи в техните портфейли. В един момент обаче този инвентар трябва да бъде „изчистен“ и предложен за продан на пазара, смятат от компанията.

От MBL отчитат ниска активност от страна на големите търговци на храни към пазара на строителни терени. Въпреки пониженото потребление обаче те продължават своята експанзия, като целят да достигнат достатъчно критична маса от потребители и пазарен дял, които ще им помогнат да победят конкуренцията.

Останалите инвеститори са също предпазливи и консервативни при потенциалните покупки на парцели. От компанията обясняват, че купувачите включват в цените, които са готови да предложат при евентуални покупки, общата ситуация на пазара на имоти и проблемите в отделните сегменти в сектора.
По отношение на наемните нива в сегмента на индустриални площи пазарът се очаква да остане без особени промени през първото тримесечие 2011 г., се казва в доклада. Ако икономическите проблеми в страната продължат, може да се очакват по-значителни спадове в наемите.

Търсенето в сегмента на индустриални площи остава слабо и се дължи главно на консолидационни процеси, отколкото на пазарен ръст. Усвояването през цялата 2010 г. бе с 40% по-ниско в сравнение с 2009 г., на фона на увеличено предлагане на нови площи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *