post

Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради е паднал с повече от една четвърт на годишна база, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

През четвъртото тримесечие на 2010 г. те са 671 и спрямо съответното тримесечие на 2009 г. намаляват с 27%. Респективно спада и броят на новопостроените жилища в тях – с 29.6% по-малко и техният брой достига 4 125.

Най-голям брой жилищни сгради и жилища са въведени в експлоатация в област Варна – 144 сгради с 1 175 жилища в тях, област Бургас – 116 сгради с 1 153 жилища, следвани от София област – 54 сгради с 84 жилища.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на 2010 г. е 318.7 хил. кв. м, или с 29.3% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2009 година. Намалява и жилищната площ с 30.5% до 198.1 хил. кв. м.

Същевременно обаче средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 76.9 кв. м през четвъртото тримесечие на 2009 г. на 77.3 кв. м през същото тримесечие на 2010 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в област Габрово – 135.9 кв. м, област Добрич – 128.3 кв. м, следвани от областите Силистра – 114.4 кв. м, и Хасково – 99.4 кв. м, а най-малка – в област Пловдив – 59.4 кв. м, и област Ямбол – 60.4 кв. м.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *