post

В България е налице един един неликвиден пазар на енергия. В момента над 90% от еленергията у нас се изкупува от НЕК на непазарни цени, вкл. регулирани, преференциални (от ВЕИ), фиксирани (от „Марица Изток”). Това заяви председателят на БСК Божидар Данев по време на разширено заседание на УС на камарата на тема „Либерализиран енергиен пазар в България – предизвикателствата на 2011 г.”.

От БСК представиха експертна разработка, разглеждаща новите предизвикателства пред европейската и българската енергетика през 2011 г., с акцент върху либерализацията на енергийния пазар.

„Без либерализиран енергиен пазар не можем да правим политика по енергийна ефективност, като основа за постигане на конкурентоспособност”, каза Данев и припомни, че на 3 март т.г. влиза в сила Третият либерализационен енергиен пакет, по който България практически няма готовност, а междувременно текат наказателни процедури срещу страната ни по отношение Втория енергиен пакет, както и за възобновяемите енергийни източници.

Като сериозен проблем от Камарата посочиха практическата липса на инвестиции в газопреносната мрежа, която е изключително остаряла физически и морално, и има сериозни проблеми по отношение на сигурността. Пречка са кръстосаното субсидиране на цените на еленергията от индустрията към битовите потребители.

„Няма справедливи цени в пазарната икономика – има реални пазарни цени. Кой определя какво е „справедлива цена” – съдът ли? Не може да се провежда социална политика чрез цени, държавата трябва да намери други механизми за подпомагане на хората с ниски доходи, а не да го прави по линията на изкривяването на нормалната пазарна среда”.

В тази връзкаДанев посочи, че през последните две години енергийното потребление на индустрията е спаднало с 28%, а потреблението на домакинствата е нараснало с 2%, което е показателно за големите ценови деформации и липсата на реални стимули за енергийна ефективност.

Председателят на БСК поиска от представителите на отговорните институции да изготвят пътна карта за премахване на асоциалните цени, така че да се постигне плавно постепенно регулиране на пазара и да има яснота за сроковете, което ще подобри предвидимостта и бизнес планирането.

Председателят на ДКЕВР Ангел Семерджиев посочи, че исторически наследените фактори като ниската цена на енергията от АЕЦ „Козлодуй”, високите цени на енергията по дългосрочни договори, субсидираните цени за населението и др ограничават либерализацията на енергийния пазар и достигането до ниво „класически пазар” ще бъде труден и бавен процес. Трудно може да бъде премахнато изцяло и кръстосаното субсидиране, смята председателят на ДКЕВР.
От своя страна президентът на „Овергаз инк.” Сашо Дончев. Той припомни, че газоразпределителната мрежа достига до едва 10% от домакинствата у нас. Причините за това са основно в тежките бюрократични процедури за узаконяване на битови газови инсталации.
„До скоро битовият потребител трябваше да осигури 27 подписа от различни институции, за да се включи към газоразпределителната мрежа – сега подписите са 13″, сподели Дончев и обясни, че една битова газова инсталация работи с 800 пъти по-ниско налягане от бутилка пропан-бутан, а за узаконяването й са нужни множество разрешителни и др. документи.

„В момента на обсъждане е подложена новата Енергийна стратегия на България. Това е сигурно седмата по ред стратегия, а от всяка предходна не последва нищо съществено. Стратегиите се правят, за да се създадат след тях съответните политики, които да се материализират в законодателни решения. Ние политики в областта на газоразпределението не виждаме”, заяви Дончев.

Участниците в срещата постигнаха съгласие да бъде създадена работна група, с участието на представители на МИЕТ, ДКЕВР, Агенцията по енергийна ефективност, Българската браншова камара по енергетика, Асоциацията на големите енергийни потребители, НЕК, АЕЦ „Козлодуй”, „Булгаргаз”, „Булгартрансгаз”, електроразпределителните дружества и БСК, която в оперативен порядък да разгледа в детайли направените днес констатации и предложения и да излезе с конкретни предложения за нормативни промени, съобщшиха от БСК.

Персоналният състав на групата ще стане ясен в края на този месец, след като всяка от изброените институции и фирми предложи свои представители. По предложение на министър Трайков, групата ще бъде оглавена от зам.-министъра на икономиката Марий Косев, който ресорно отговаря за енергетиката.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *