post

Работна група е натоварена да обобщи наличните проекти в различните министерства и да предложи нови и да предложи нови инициативи за приоритетно икономическо развитие на северозападна България.  Председател на работната група ще бъде министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев, като в нея ще участват депутати от региона, представители на трите регионални области, както и служители от финансовото, социалното, регионалното, транспортното и земеделското министерства. За това се договориха на среща в Министерския съвет премиерът Бойко Борисов, министри, депутати и областните управители на областите Враца, Монтана и Видин.

До началото на следващата седмица членовете на работната група ще трябва да са готови с прегледа на наличните проекти за развитие на региона по различните оперативни програми. Също така, дотогава ще трябва да бъдат определени приоритетните от тях, които да започнат да се изпълняват в най-кратък срок. Всички технически и идейни проекти ще бъдат обединени в програма за икономическо развитие на Северозападна България, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Северозападният регион е най-слабо развитият от шестте български региона. Районът е периферен, изоставащ по произведен БВП и брутна добавена стойност от останалите райони за планиране, с неустойчиво развитие и с високо равнище на безработица, се посочва в Регионалния план за развитие на Северозападна България за периода 2007-2013.

Стратегията очертава като приоритети за региона интегрирането на транспортната му инфраструктура с международната, най-вече чрез изграждането на втори мост на р. Дунав. Като ключови фактори за икономическото развитие на Северна България са посочени и насърчаването на малкия и среден бизнес, на чуждите инвестиции, алтернативния туризъм и селското стопанство. Други стратегически приоритети са и подобряването на състоянието на околната среда и социално-икономическото развитие на най-бедните области и общини в региона.

Материалът е част от съвместната рубрика ЕВРОРЕГИОНИ на Project Media и Stroi Media. Фокусът е върху дейността на общините и добрите практики при усвояване на програмите на ЕС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *