post

Енергийната стратегия на Европейския съюз предвижда Балканите да се превърнат в един от основните резервоари за вода на Европа. От тях ще се черпи при внезапен недостиг на ток или газ. За целта на Балканите, в Алпите и в Норвегия ще бъдат изградени множество язовири и водноелектрически централи, които да захранват с чист ток енергийната система на съюза.

Бюджетът на ЕИБ до края на 2013 г. беше завишен до 29, 567 милиарда евро, спрямо първоначалното предложение от 27,8 млрд. евро. Разликата в сумата ще бъде целенасочено отпуснати за проекти за борба с последиците от климатичните промени в Западните Балкани. По този начин депутатите потвърдиха разширяването на мандата на банката към дейности, които досега не се покриваха от нея.
Мандатът на ЕИБ, която е изцяло собственост на страните членки на ЕС, изтича през октомври. Затова трябва да бъдат определени нови приоритети за работата й, условията за отпускане на заеми и бюджет до 2013 г.

Парламентът предвиди допълнително и 1 млрд. евро в подкрепа на реформите в държавите от Северна Африка. Известно увеличение на таваните е заложено и за някои държави в Източна Европа, Русия и Южен Кавказ, както и за Азия. Прие се и предложението на банката да бъде забранено да работи в Беларус.

Енергийният комисар на ЕС Гюнтер Йотингер заяви, че проектите за водни резервоари, са сред приоритетите на съюза, който обяви, че ще се погрижи, както за свързването на енергопреносните мрежи на всички страни членки до 2015 г., така и да намери възможности за складиране на енергия и по-специално на ток.
Брюксел вече задължи страните членки да държат резерви от газ за 30 дни, които след свързването на мрежите ще могат да се използват за прехвърляне между засегнатите от евентуална бъдеща енергийна криза.

Заради местоположението си Балканите се оказаха сред най-привилигированите райони според приетия от Европейския парламент нов външен мандат за работа на ЕИБ, който дефинира бюджета, приоритетите и критериите за финансиране на проекти от институцията извън територията на ЕС.

Акцент в развиващите се страни ще бъде намаляването на бедността, насърчаването на устойчивото развитие и на дребния бизнес; в страните кандидатки – предимство ще се дава на проектите по политиките за догонване; в Средиземноморските – за изграждането на морски и пътни магистрали, срещу замърсяването, за гражданска защита и за изграждане на слънчеви централи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *