post

Общо 27 нови фирми и организации подписаха Европейската харта за пътна безопасност, като така се ангажираха са допринесат за подобряването й в страната. Официалната церемония се проведе под егидата на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков. Събитието се организира от Европейската комисия, с подкрепата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България.

Министър Цветков изнесе данни, според които през последната година и половина с общите усилия на МТИТС и ангажираните по проблема институции, неправителствени организации и компании броя на загиналите е намален драстично – от средно около 1000 души на година до 775 за миналата година. Така броят на жертвите се върна към нивата през 1965 г., когато автомобилите са били 6 пъти по-малко.

Европейската харта за пътна безопасност е създадена през 2004 г., като част от мерките за борба с войната по пътищата и с амбициозната цел да намали наполовина жертвите на пътнотранспортни произшествия в Европа. Хартата обединява компании, държавната власт и гражданското общество, предоставяйки им възможност да предприемат конкретни действия за намаляването на броя на жертвите по пътищата, да споделят своите идеи и успешните си практики.

Към месец януари 2011 г. повече от 2000 участника са се ангажирали да предприемат конкретни действия и да споделят успешните си практики, за да се постигне напредък в разрешаването на проблемите свързани с безопасността на пътя.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *