post

Министерството на околната среда и водите си е поставило за цел да усвои 95% от средствата по ОП „Околна среда”, съобщи на семинар в Разлог министърът на околната среда и водите Нона Караджова. За постигането на тази цел обаче от значение е и работата на общините.

Заместник-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева изнесе данни, според които необходимите средства за модернизация на водния сектор и изграждане на всички нужни съоръжения са между 11 и 15 млрд.лева.

По думите й целта е през този програмен период  да се усвоят всички средства в сектор “Води”, които са 1,2 млрд. лева. За целта усилията са насочени към подпомагане на общините в подготовката на проекти. Очаква се с тях да бъдат изградени канализация и пречиствателни станции в населените места с над 10 000 еквивалент жители.

От екоминистерството очакват да се реализират икономии при някои от проектите заради обжалване на обществените поръчки, забавяне или спестявания при изпълнението им. Икономиите ще бъдат насочени към проекти за населени места с между 2 000 и 10 000 еквивалент жители, за приемането на които в момента се разработва необходимата методика. За изграждането на канализация и пречиствателни съоръжения в по-малките населени места средства ще бъдат заложени в новия програмен период.

Към 15 февруари 2011 г. договорените средства по всички приоритетни оси на оперативна програма “Околна среда” са 964 млн. лева, което е 27,4 на сто от общия размер на средствата по програмата, съобщи Малина Крумова, ръководител на ОПОС. Разплатените до момента средства са 256 млн. лева или 7,28 на сто от бюджета на ОПОС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *