post

България и Туркменистан се споразумяха да разширят и конкретизират деловите контакти между институциите и компании от двете страни , съобщават от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Ресорният министърът Трайчо Трайков и министърът на икономиката и развитието на Туркменистан Башиммират Ходжамаммедов, които са съпредседатели на комисията, подписаха протокол, който предвижда активизиране на търговско-икономическото сътрудничество в хранителната промишленост, фармацията, машиностроенето, подемно транспортните средства, козметичната индустрия, производството на вина, текстил, килими и други потребителски сектори.

В близките месеци ще бъде създадена работна група, която да начертае мерки за ръст на стокообмена, включително чрез съвместни производства и партньорство с българските индустриални зони и между членовете на търговско-промишлените палати от двете страни.

Стратегическо място в общия диалог е отделено на енергетиката на базата на съществуващия вече меморандум за разбирателство в този сектор. Основните направления в тази посока са диверсификацията на енергийните доставки, мерките за енергийна ефективност, използването на ВЕИ и реализацията на важните инфраструктурни проекти.

Двете делегации са обсъдили също перспективите за развитие на сътрудничеството в морския транспорт, в това число по проектите, финансирани от ЕС в областта на морската сигурност. Туркменистан ще разгледа и предложения от България проект за споразумение за международни автомобилни превози на пътници и товари. В най-скоро време ще бъде дискутиран и българският проект за междуправителствено споразумение за сътрудничество в информационните технологии, комуникациите, развитието на електронните мрежи и услуги и на широколентовия интернет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *