post

До 2020 г. трябва да достигнем 10% дял на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в транспорта. Това може да се постигне по три начина – смесване на биогорива и конвенционални горива, чрез електромобилите и чрез специално адаптирани транспортни средства, които могат да ползват само биогорива или почти изцяло биогорива. Това каза екоминистърът Нона Караджова в предаването „Седмицата” на радио Дарик.

Тя уточни, че целта на България до 2020 г. е да се постигне 16% от енергийно потребление да бъде от ВЕИ. Това включва три компонента – електропроизводство, топлопроизводство и транспортно потребление на ВЕИ.

Към действащата директива за ВЕИ се изискваше от България да постигне 11% дял на ВЕИ от крайното енергийно потребление. „Докладът в момента показва, че ние сме постигнали за 2010 г. 15,1%, тоест ние сме много добре сложени в тази ситуация”, обясни екоминистърът.

Специално за транспорта един от основните проблеми е, че автомобилният и автобусен транспорт има голямо замърсяване на въздуха, трафик и шум. Изходът, според нея е добър обществен транспорт. „Когато имаме чист, удобен транспорт, ние ще предпочетем естествено него”, каза Караджова.

По отношение на потреблението на вода, екоминистърът коментира, че българите потребяват средно по около 100 литра вода на ден. Северните страни потребяват повече вода, но те имат и изобилие, ние сме в долната граница по потребление на вода. За около 600 000 българи има режим на водата, не заради безводие, а заради липса на язовири или тръбопроводи, уточни Караджова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *