post

IBM България постави началото на глобалното предизвикателство „Интелигентен град” за България. Инициативата дава шанс на 100 града в света да бъдат управлявани интелигентно, като всеки град, участващ в Предизвикателството може да получи грант под формата на услуги и / или технологии от IBM на стойност 250 000 – 400 000 долара при условие, че опише конкретен проблем или възможност за града, които могат да бъдат осъществени в партньорство с IBM.

Грантът е предвиден да предоставя предимно консултантски услуги – времето и знанията на професионалисти от IBM от различни отдели, които ще работят в тясно сътрудничество с ръководствата на градовете, за да намерят точното решение на представените казуси. Градовете ще имат широк достъп до ресурси на IBM, които включват: технологически умения и опит, съдействие при стратегическото планиране, варианти за решаване на конкретните проблеми, въвеждане на работещи добри практики.

Като част от гранта, градовете могат да получат и софтуера City Forward, който позволява на градовете да сравняват, анализират и визуализират данни от цялата система за управление на един град.

Програмата ще създаде глобална среда, в която градовете могат да споделят практиките и постиженията си. Тя ще стимулира партньорството между всички области – финансова, в сектора на услугите, енергийната, образователната, социалната, на околната среда, безопасността и икономическия растеж – и ще даде възможност на градовете да станат по-добри места за живеене за всички свои граждани.

Краен срок за подаване на документи от общините е 15 август 2011 г.

Кои са българските градове, които ще участват в глобалното предизвикателство ще станат известни на 08 септември 2011 г.

Експерт от IBM Business Institute ще консултира представителите на общините, които заявят участие и в края на периода на конкурса ще определи кои градове от България ще се състезават наравно със световните за гранта на IBM, за да се превърнат в глобални интелигентни градове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *