post

В проекта за нов Общ устройствен план на Варна освен Аспарухов мост са заложени още два моста, които ще преминават над Варненското, съобщи кметът Кирил Йорданов, цитиран от БТА.

Единият от тях ще е в близост до сега съществуващия Аспарухов мост, а целта му е да се разтовари трафикът в центъра на града. Вторият мост е заложен така, че да заобикаля зоните, попадащи в Натура 2000 в близост до село Казашко.

Кметът посочи, че след публичните обсъждания на проекта в общината са постъпили повече от 1000 предложения или възражения за новия план. Те са били разгледани от експертен съвет и становищата по тях ще бъдат публикувани на сайта на общината следващата седмица.

Категорично не се уважава искането от инициативен комитет от живеещи в квартал “Виница” за разрешаване на строителство в района на Ботаническата градина в града, каза Йорданов.

От проекта ще отпадне и предвижданото в началото строителство в местността “Прибой”, която по думите на кмета ще остане зелена зона. Според Йорданов няма да е разрешено строителството и в трите части на Морската градина в града.

Предвидената за промишлено строителство зона между селата Тополи и Казашко, след поправките в плана, ще е за жилищно строителство, обясни кметът. Намиращият се в близост екарисаж няма да е проблем, тъй като през 2014 г. той ще бъде премахнат.

Предвиденият в плана бул. “Варна”, срещу който имаше недоволство от живеещите в района на трасето му, няма алтернатива и остава, обясни Йорданов. За изграждането му обаче ще е необходимо отчуждаването на голям брой имоти.

Проектът е изпратен на колектива, който го е изработил, за нанасяне на корекциите. След това планът ще се изпрати за съгласуване в екоминистерството, а след това и в Националния експертен съвет към МРРБ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *