post

Консорциум “Рутекс – ЕТЕ”, гр. София предложена цена 666 000 лв. без ДДС за консултант  по проектиране и строителство на ЛОТ 2 “Димитровград – Харманли” на АМ „Марица“. Офертите бяха отворени и оповестени вчера в в Агенция “Пътна инфраструктура.

До допускане на отваряне на офертите бяха класирани общо осен компании и обединения.
ЛОТ 2 е с обща дължина: 34.4 км и е разделен на три подучастъка – “Димитровград – Узунджово”, “Узунджово – Поляново” и “Поляново – Харманли”.

Проектът ще бъде съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Автомагистрала “МАРИЦА” /А-1/ Оризово – Капитан Андреево е част от Европейски транспортен коридор № IV и от Трансевропейската автомагистала „Север – Юг”. Общата дължина на магистралата е 117,000 км, като тя представлява основния маршрут на движение в посока Пловдив – КПП „Капитан Андреево”.

Индикативна стойност на проекта за изграждане на АМ „Марица” е 209 млн. евро. За ЛОТ 1 индикативна стойност е 104 млн. евро, а за ЛОТ 2 – 105 млн. евро
Останалите ценови оферти са:

– Обединение “Европейски магистрали”, гр. София –  предложена цена 768 000 лв. без ДДС;
– Обединение “Национални транспортни оси”, Аксаково – предложена цена 699 999 лв. без ДДС;
– Обединение “ПЕК”, гр. София – предложена цена 748 000 лв. без ДДС;
– “Пътинвестинженеринг” АД, гр. София – предложена цена 859 573 лв. без ДДС;
– “Пътконсулт 2000″ ЕООД,гр.София – предложена цена 792 000 лв. без ДДС;
– ДЗЗД „М.Е.Т.”, гр. София  – предложена цена 689 лв. без ДДС;
– „Ежис Пътища – България” ДЗЗД, гр. София – предложена цена 984 500 лв. без ДДС.
ЛОТ 2 “Димитровград – Харманли” е с обща дължина: 34.4 км и е разделен на три подучастъка, както следва:
І. Подучастък – “Димитровград – Узунджово” от км 36+400 до км 48+600
ІІ. Подучастък – “Узунджово – Поляново” от км 48+600 до км 60+300
ІІІ.Подучастък – “Поляново – Харманли” от км 60+300 до км 71+011,31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *