post

Промените в Закона за обществените поръчки ще влязат за обсъждане в Министерския съвет до 2 – 3 седмици.

Така финансовият министър Симеон Дянков отговори на въпрос за прилагането на закона и пропуските в него по време на среща с представители на местния бизнес в Ямбол, предаде БТА.

Междувременно от информационния портал eufunds.bg публикуваха обява за публичното обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Мнения и коментари могат да се изпращат на eufunds-public@government.bg до 20 април 2011 г.

Правителството обсъжда и нов начин на отношение към културно-историческото наследство на страната и връзката му с развитието на инфраструктурата и на туристическия бизнес в регионите, каза министърът на финансите Симеон Дянков

Министърът представи темата за развитие на селското стопанство като част от дневния ред на област Ямбол. Той посочи, че страната винаги е изнасяла своя селскостопанска продукция, с изключение на 2007 и 2008 г. Сега възможностите за износ са много по-добри, но е необходима стратегия какво и как да се произвежда, съобразена със световните тенденции и изисквания.

Той напомни за предложението на правителството за сключване на пакт за финансова стабилност, който ще фиксира равнището на данъците и на бюджетния дефицит на страната, както и размера на средствата за издръжка на държавата.

След консултации с политическите сили, с изключение на БСП, пактът ще бъде внесен в Народното събрание и одобрен до лятото на тази година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *