post

Възможностите за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, както и възможностите за привличане на финансиране по линия на Кредитната линия EUEEFF бяха обсъдени по време на семинар в Ловеч, информират от пресцентъра на областната администрация.

Организатор на инициативата е „Еncon Services”.

За реализиране на енергийни спестявания и намаляване на емисиите от парникови газове, както и за изграждане на ВЕИ инсталации, се предоставят преференциални нисколихвени кредити чрез посредничеството на  7 български банки, обясни доц.д-р инж.Илия Илиев, зам.-ръководител на Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Проектите, които могат да се кредитират, трябва да са на стойност от 20 000 лв. до 2,5 милиона лева. В момента 15% от стойността на проекта се предоставя като безвъзмездна помощ. Предимствата на този вид преференциално кредитиране са кратките срокове за одобрение на проектите, възможността да се ползват безплатни консултантски услуги за изработване на бизнес одити и планове за използване на енергията. Допустимо е и закупуване на оборудване и транспортни средства втора употреба, стига да се постига икономия на енергия и горива при замяната на старите.

Допустимите за финансиране проекти могат да включват:замяна на горивни инсталации с по-ефективни (на газ, на биомаса и др), геотермални помпи, подмяна на машини и оборудване, замяна на мотокари с газокари, хладилни инсталации, компресори, отоплителни и охлаждащи системи, въвеждане на системи за енергиен мениджмънт, системи за когенерация и тригенерация, малки ВЕЦ с мощност до 10 мегавата, вятърни паркове с мощност до 5 мегавата, соларни инсталации за топла вода.

За повишаване на енергийната ефективност на сградите чрез топлоизолация, смяна на дограми и др. са допустими само сгради, строени преди 1999 година, когато са въведени изисквания за новото строителство.

Допустими кандидати са всички лица, които произвеждат, разпределят и потребяват вода, топлина и електроенергия – индустриални предприятия (включително с до 49% държавно или общинско участие), хотели и СПА-центрове, а от 2010 година и земеделски производители и минни компании.

В област Ловеч със средства по Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници са финансирани два вятърни генератора в Троянско, всеки с мощност от 1,3 мегавата. Общата стойност на проекта е 3 095 245 евро и срока за откупуване на инвестицията е 5 години. Другите представени проекти са довели до снижаване на разходите за енергия и горива от порядъка на 50-85 %, а сроковете за откупуване на инвестицията са от 2 до 10 години в зависимост от приложените мерки.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *