post

Изграждането на изкуствени плажове ще бъде регламентирано със специални промени в Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Те ще могат да се появяват върху публична държавна собственост. Това съобщи Милен Топалов, директор на дирекция “Концесии” в Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Заедно със зам.-министъра на регионалното развитие Екатерина Захариева и представители на бизнеса те участваха в публично обсъждане на предложенията на министерството за промяна в закона, пише „Монитор“.

По думите на Захариева тепърва ще има двуседмичен срок, в който всички заинтересовани страни да изпратят писмено окончателните си предложения и становища. След това текстовете ще бъдат внесени за разглеждане в Министерския съвет.

Топалов обясни, че изграждането на изкуствените плажове ще става, като се обяви строителна концесия по реда на Закона за концесиите. Евентуалните инвеститори ще могат да ползват известно време съоръжението, но то ще бъде държавна собственост. Така след изтичане на срока на концесията изкуствените плажове ще останат за държавата. Според действащите закони една концесия може да се предоставя за срок до 35 години.

По думите на Захариева все още няма проявен инвеститорски интерес за изграждане на изкуствени плажове. Тя подчерта, че новите текстове се въвеждат, за да е ясен регламентът, по който това може да се направи, а не защото някой конкретно е планирал подобна инвестиция.

Основните предложения за промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие са насочени към въвеждането на облекчена процедура за предоставяне на концесии, каза още Топалов. Предвижда се тя да е конкурс, като дейностите по предоставяне на концесията ще са в три етапа – изготвяне на обосновка на концесията, провеждане на процедурата, която включва приемане на решение на Министерски съвет за откриване на процедурата, самото провеждане на конкурса и определяне на концесионер. Последният етап ще бъде сключването на концесионен договор, обясни той.

Освен това в направените изменения се дава нова дефиниция на морски плаж, където се включва и възможността морски плажове да се създават в резултат на човешка дейност, върху публична държавна собственост. Предлага се пясъчните дюни да се върнат отново към морските плажове. Целта е да не се допуска тяхното застрояване. Регламентират се и допълнителни изисквания за осигуряване на не по-малко от 50 на сто от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите на плажа.

С направените промени се предвижда част от приходите от концесионните възнаграждения и наеми, да може да се използват за благоустрояване на прилежащите територии на морските плажове, осигуряване на подходите към морските плажове, поставяне на предупредителни табели и санитарно-хигиенно поддържане на неохраняемите плажове, контрол по изпълнение на договорите за наем.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *