post

Варна е градът с най-много въведени в експлоатация жилищни сгради за първите три месеца на годината. Според предварителните данни на Националния статистически институт в морската столица техният брой е 103, с 564 жилища в тях. Следва област Бургас – с 94 сгради с 643 жилища и област София (столица) – 40 сгради с 279 жилища.

Като цяло броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2011 г. е 601 и спрямо съответното тримесечие на 2010 г. се увеличава с 16.7%. Новопостроените жилища в тях са с 5.3% по-малко и техният брой достига 3 109.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през първото тримесечие на 2011 г. е 241.9 хил. кв. м, или с 3.6% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2010 година. Намалява и жилищната площ – с 1.7% до 153.6 хил. кв. м. Същевременно обаче средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 76.4 кв. м през първото тримесечие на 2010 г. на 77.8 кв. м през същото тримесечие на 2011 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в област Габрово – 136.4 кв. м, София област – 133.9 кв. м, следвани от областите Ямбол – 111.2 кв. м, и Разград – 106.1 кв. м, а най-малка – в област Видин – 53.1 кв. м, и област Пловдив – 56.9 кв. м.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *