post

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще направи днес официално откриване на Канализационна помпена станция и тласкател в район Нови Искър, финансиран по програма ИСПА, съобщават от пресцентъра на МОСВ.

Новоизградената станция “Нови Искър” с тласкател за отвеждане на отпадъчните води в СПСОВ “Кубратово” е на стойност 6,334 млн. евро, като по финансов меморандум 75% се осигуряват от програма ИСПА, 15% от Европейска инвестиционна банка и 10% от Републиканския бюджет.

В рамките на същия проект са рехабилитирани и 20 км. канализационни колектори в района на гр. Нови Искър и е изграден 5,6 км. напорен тръбопровод.

Проектът има за цел подобряване на интегрирания воден цикъл на град София и изпълнението му ще има позитивно въздействие върху начина на живот на приблизително 13 500 жители, информират от МОСВ.

Проектът в район Нови Искър е част от по-голям “Интегриран проект за водния сектор на град София”, финансиран по Програма ИСПА. Изпълнението му е част от общата политика на МОСВ за постигане на екологичните стандарти и устойчиво развитие на населените места, като в същото време представлява принос за постигане на договорните ангажименти, поети от България към ЕС.

На събитието ще присъства и министърът по европейските въпроси и международното сътрудничество на Кралство Холандия Бен Кнапен, Пр. Карел ван Кестерен, посланик на Кралство Холандия, Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз, Йорданка Фандъкова, кмет на град София, Валентин Котов, кмет на р-н Нови Искър, представители на консорциум “Кубратово” и “Софийска вода” АД.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *