post

България слезе с две места в общата класация за конкурентоспособност на икономиките в сравнение с 2010 и тази година се нарежда на 55 място от 59 изследвани икономики. След нас в Европа остават единствено Гърция (със спад от 10 позиции), Украйна и Хърватия.

Подреждането се оглавява от Хонконг и САЩ, които изпреварват лидера от предната година – Сингапур.

Класацията е изготвена на базата на индекса на конкурентоспособност, който се  формира въз основа на 331 показателя, групирани в четири групи – икономически резултати, ефективност на правителството, бизнессреда и инфраструктура, която е с най-голяма тежест при дългосрочното влияние.

“Класацията, макар внимателно следена от инвеститорите, не трябва да се приема като някаква подредба по привлекателност, а по-скоро да се има предвид, че различните инвеститори гледат различни показатели”, коментира директор на икономическата програма в Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Руслан Стефанов, цитиран от БТА.

“Сто” е най-високата точка и в Европа никой не притежава тази позиция”, даде пример Стефанов.
България има дългосрочен проблем с конкурентоспособността и по-специално по отношение на инфраструктурата, смята експертът. Като най-сериозна в дългосрочен план заплаха за конкурентноспособността на България той посочи развитието на трудовия пазар, дългосрочната безработица и научната инфраструктура, която осигурява новите технологии за икономиката.

В нарасналия износ през последната година се наблюдава и увеличаване на високотехнологичния износ, което носи по-голяма добавена стойност. Другият позитивен елемент за страната ни е консервативната фискална политика, коментира Стефанов.

За 2011 г. България е една от страните с най-бързорастяща производителност на труда, сочи анализът. Причината за това е, че голяма част от предприятията са освободили част от работниците си, без да намалят количеството на произвежданата продукция.

Обвързването на страната ни в пакта на еврото също е гарант, че в бъдеще няма да има нарушаване на фискалната дисциплина, посочи Руслан Стефанов. Сред най-силните страни в икономиката ни той отбеляза и стабилният валутен курс.

Чуждестранните инвестиции с натрупване в България са доста големи като процент в брутния вътрешен продукт. Причина за това е високият приток на закъснели инвестиции у нас, а може да се тълкува и като резултат от сравнително ниския размер на БВП.

Сред най-силните страни са посочени още притокът на средства от туризъм като процент в БВП, ставката на корпоративния данък, краткосрочните лихви в реално изражение. Като много важен елемент от изследването на бизнеса през последните няколко години у нас е посочена липсата на антимонополно законодателство.

Ниското заплащане на работната сила и ниските данъчни ставки са фактор, на който страната ни продължава да залага при привличането на чужди инвеститори, което обаче крие известни заблуди за правителството, смята експертът. Слаба страна на икономиката ни са още ниските финансови умения на персонала, “изтичането на мозъци” и етичните практики на фирмите, т.е. корупционните практики в обществените поръчки.

Според Стефанов отстъплението в позицията ни при тазгодишната класация на конкурентноспособността на икономиката е “в резултат на исторически натрупвания и проблеми на политиката по време на кризата”. Силните политически противопоставяния и неяснотата в дългосрочната ориентация на политиките за конкурентоспособност през 2010 г. и началото на 2011 г. доведоха до несигурност в бизнес перспективите на предприятията.

Настоящата позиция на страната поставя множество въпроси за дългосрочната жизнеспособност на българската икономика, които трябва да се разглеждат успоредно с широко коментираните показатели за излизане от кризата, обобщават експертите от ЦИД.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *