post

Министерският съвет прие решение, с което обяви републикански пътища за обекти с национално значение и национални обекти, съобщиха от правителствената пресслужба.

Републиканските пътища „Кърджали – Подкова”; „Участък Мездра – Ботевград”; „Видин – Монтана”; „Обход на град Монтана”; „Обход на град Враца” и „Обособена позиция №3: Път 1-5 (Е-85) /Път III – 5004/”, „31 км от обходния път на град Габрово ” и „Път 1-5 Летище „Стара Загора” – АМ „Тракия” от км 236+323 до км 241+482,80″ са предвидени за финансиране от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Необходимост от обявяването на тези пътища за обекти с национално значение и национални обекти е с цел своевременното усвояване на средствата от Европейския съюз по ОП „Транспорт” и изграждането на пътища с важно стопанско и икономическо значение, както и с оглед защита на важни държавни и обществени интереси, подчертават от МС.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *