post

С около 30% да се понижи преференциалната цена, по която се изкупува електроенергията, произведена от фотоволтаични (соларни) паркове, предложи официално днес Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Това стана по време на проведеното днес открито заседание на комисията по въпроса за цената на електроенергията от ВЕИ, съобщи БТА. Електроенергията, произведена от соларните паркове у нас, сега е около 7-10 пъти по-скъпа от тази от конвенционалните източници.

Преференциалната цена на електроенергията, произведена от вятърни паркове, се предвижда да остане почти същата. При енергията от биомаса обаче се предвижда увеличение на изкупната цена, тъй като досега почти нямаше преференции при изкупуването на енергия, произведена по този начин.

Инвеститори в соларни паркове, присъстващи на заседанието на ДКЕВР, изказаха становище, че въпросното понижение на изкупната цена на тока от слънце е голямо.

Според влезлия в сила от началото на май нов Закон за енергията от ВЕИ няма ограничения при размера на промяната на преференциалните цени на тока от ВЕИ, докато при предишния имаше.

Окончателното си решение комисията ще вземе на закрито заседание в близките дни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *