post

След приемането си преди около месец, Законът за възобновяеми източници на енергия и биогоривата получи първата си организирана критика. Представители на новосформираната Конфедерация на асоциациите за екологична енергия поставиха под въпрос изправността на новия закон по време на форум „Зелената енергия – предизвикателства и бизнес възможности”.

В конфедерацията влизат петте водещи неправителствени организации, ангажирани с производството на енергия от възобновяеми източници – Асоциацията на производителите на екологична енергия (АПЕЕ), Българската асоциация за устойчива енергия (БАУЕ), Националният съюз на независимите енерго-производители „Екоенергия”, Българската фотоволтаична асоциация и националната асоциация за биогоривата.

„Законът е така написан, че защитава конвенционалната енергия”, заяви Костадинка Тодорова от асоциацията за устойчива енергия. Според нея законът в този си вид може да създаде проблеми и си пожела правителството да не възприема стратегията за възобновяеми източници като „кървав данък” за членството ни в ЕС, а да възприеме, че е полезна за обществото.

Според независимият енергиен експерт Милена Янузова „новият закон щеше да е много по-атрактивен ако беше дадена възможност на крайния потребител да инсталира слънчеви панели или вятърни генератори на покрива.” По този начин”, добави Янузова „те щяха да бъдат енергийно независими от ЧЕЗ, НЕК, Е.ОН и EVN”. Според нея няма и приемственост между двата закона и новият тепърва трябва да се ревизира.

Според проф. Петко Витанов от Лабораторията за слънчева енергия и нови енергийни източници към БАН, несъответствието между новия и стария закон ще отблъсква инвеститорите.

„Ядрената енергия въобще не е по-евтина, инвестициите в слънчевата енергия са по-ниски”, заяви Георги Гушлеков от Съвета на европейската научна и културна общност.

Междувременно, по време на друг семинар:  “Либерализация на енергийния пазар – какво означава това за бизнеса?”, зам. министърът на икономиката и енергетиката Делян Добрев, цитиран от Дневник, обяви че свободния пазар съставлява 27% от търговията с ток в България. НЕК остава единствения доставчик на балансираща енергия.

Добрев не се ангажира с конкретни срокове, в които битовите потребители ще могат да избират свободно от коя компания да получават енергия, но заяви, че правителството работи по въпроса.

Автор: Андрей Анастасов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *