post

Кабинетът предложи в т. нар. забранителен списък за приватизация да бъдат включени две нови търговски дружества – „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД и „Рибни ресурси” ЕООД – Созопол. Списъкът включва търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях. Мотивите на правителството са, че дружествата играят значителна роля в страната. Предложението за НДК е с оглед голямото обществено значение на осъществяваната от дружеството дейност и запазването му като културен център с национално значение за организиране и провеждане на културни, научни, образователни, конгресно-конферентни и обществено-политически прояви в страната и в чужбина. „Рибни ресурси” ЕООД е дружество, чиято дейност има стратегически характер по отношение на специфичния пазар на подобен тип пристанищни услуги в съответствие с държавната политика в сектор „Рибарство”. Поради тази причина изпълнява значителна роля в земеделието на България и в националната икономика като цяло, се казва в прессъобщение на Министерски съвет. Решението е прието неприсъствено на 30 май т. г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *