post

Приходите от Фонда за безопасност на движението ще се набират основно от глобите от електронни фишове за нарушения на правилата за движение и ще се разходват за проектиране, изграждане и поддръжка на технологични системи за контрол на трафика, за доставка и поддръжка на технически средства и оборудване за контрол на движението, за информационни кампании и за други дейности за подобряване на пътната безопасност. Това реши днес Правителството, като  прие Наредба за реда и условията за управление на средствата от Фонда.

Той беше създаден с измененията в Закона за движение по пътищата в началото на тази година. Неговата цел е да осигурява средства за дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност.

Функционирането на фонда ще даде възможност за изграждане на система за автоматичен контрол за спазване на правилата за движение по пътищата, съобщават от пресслужбата на МС.

Очакваните резултати са намаляване на пострадалите от ПТП с около 20-25%, премахване на корупционните прояви, освобождаване на контролни органи по безопасността на движението и насочването им за контрол към малките населени места, възможност за инвестиции с цел подобряване организацията на движението чрез изграждане на интелигентни транспортни системи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *