post

Общо 12 компании и сдружения са изявили желание за строителството на 8,5 километровата отсечка на АМ „Хемус“ „Софийски околовръстен път–Пътен възел „Яна”. В края на миналата седмица в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) бяха отворени техническите оферти на кандидатите.

Списъкът на 12-те кандидата по реда на вписването им в деловодството на агенцията включва:
1. Консорциум „ХЕМУС – ЯНА” – „ГБС Инфраструктурно строителство” АД, гр. София и „Пътстрой – 92” АД, гр. София
2. „Доуш Иншаат ве Тиджарет” АД, Турция и подизпълнител „Хидрострой” АД, гр. Варна
3 .Консорциум „СОП – Яна: Копаса – Ортис”, „Акционерно дружество за строителство и услуги КОПАСА”, Испания и „ОРТИС строителство и проекти”, Испания
4. Консорциум „ЛЕНА – ИСА – СОП – ЯНА” – ЛЕНА Енженерия и конщрусоиш” АД, Португалия, „ИСА 2000” ЕООД, гр. София и „Агромах” ЕООД, гр. Благоевград
5. Сдружение „Салваторе Матарезе АД – Инж. Клаудио Салини Гранди Лавори АД” – „Салваторе Матарезе” АД, Италия и „Инж. Клаудио Салини Гранди Лавори” АД, Италия
6. „АКТОР” АСД, Гърция
7. „ХОХТИЙФ Салюшънс” АГ, Германия
8. Сдружение „СОП – ХЕМУС 2011” – „Интегрирани пътни системи” АД, гр. София и “ТЕКНИС” АД, Италия
9. Обединение „ХЕМУС А2” ДЗЗД – „Трейс Груп Холд” АД, гр. София, „Конструктор Инженеринг”, Хърватия и СК-13 Пътстрой” АД, гр. Перник
10. Сдружение „Пътища Хемус 2011” – „Аксиона инфраеструктурас” АД, Испания и „Пътностроителна техника” АД, гр. София
11. Алпине Бау ГмбХ, Австрия
12. „Конструксионес Рубау” АД, Испания

Проектът се финансира по оперативна програма „Транспорт“ плюс национално съфинансиране.

С реализацията на проекта се очаква значително да се намали трафикът, особено в натоварените дни. Предвижда се увеличение на капацитета на автомобилния поток, а също и подобряване на екологичната обстановка, се посочва в мотивите за изпълнение на проекта.

Избраният участник ще изпълнява поръчката в рамките на 22 месеца от дата на подписване на договора. Работната комисия в срок до 30 календарни трябва да приключи работата по разглеждане и оценка на техническите предложения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *