post

Райфайзенбанк финансира създаването на екопътеката “По следите на рилския ревен и рилската иглика”в Природен парк Рилски манастир, съобщиха от финансовата институция. Инициативата е в рамките на благотворителната инициатива “Избери, за да помогнеш” 2010 г.

Със средствата от кампанията е извършена пълна маркировка на екопътеката, изградени са над 20 информационни табла за двата основни вида – рилския ревен и рилската иглика, поставени са стрелки за посоката и пейки, както и 4 къта за отдих, включващи маса, пейки и информационни табели.

Дължината на екопътеката е 30 км. Тя започва от местността Кирилова поляна над Рилския манастир и продължава през долината на р. Рилска в подножието на отвесни скали, преминава през х. Рибни езера и достига до Смрадливото езеро – най-голямото високопланинско езеро на Балканите, след което маршрутът затваря кръга отново към Кирилова поляна.

Събраните над 10 000 лв. са от дарения на служителите на Групата Райфайзен и банката, от дарения, постъпили директно по сметките на организациите и от дарителски SMS-и, а за всяко направено дарение от свой служител банката добавяше по още 100 лв. Изграждането на екопътеката бе подкрепено и от дарение, което Райфайзенбанк направи по време на кампания за потребителски кредит, при която половината от таксата за обработка на исканията за кредит бе дарена на екопроектите, включени в “Избери, за да помогнеш”.

Природен парк „Рилски манастир” е с площ 25 253 хектара и е един от най-големите природни паркове в България. Наред със задачите по опазването, съхраняването и изучаването на уникалното биоразнообразие, природният парк е и връзката между Българската православна църква /като собственик на по-голяма част от горите и земите на парка/ и държавните институции, която гарантира запазването на хармонията между природата и манастира, и възраждането му като духовен и културен център.
По време на втората дарителска инициатива на Райфайзенбанк “Избери, за да помогнеш” (www.izberi.rbb.bg) 2010 г. бяха събрани 391 540 лв. Кампанията се проведе в периода  октомври 2010 г. – януари 2011 г. и подкрепи 30 проекта в областите Здравеопазване, Социална сфера, Опазване на околната среда, Култура и образование, като своите лични дарения направиха 2945 служители на Групата Райфайзен.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *