post

Общото събрание може да приема решения за вземане на кредити за необходими или неотложни ремонти, както и за извършване на полезни разходи. Тези промени бяха гласувани от парламента на второ четене на Закона за етажната собственост, съобщи БТА.

Ако живущите в кооперацията решат да я санират с европейски средства, те трябва да направят сдружение на собствениците. То може да се учреди със съгласието на две трети от тях.

Събранието приема и решения за присъединяване към топлопреносната и газоснабдителната мрежа или за прекратяване на тези услуги. То може да бъде свикано от всеки собственик или ползвател в неотложни случаи или, ако е минала повече от една година от последното проведено събрание. Това става чрез покана, поставена на видно място на входа на сградата, но не по-късно от 7 дни преди датата, а в спешни случаи – 24 часа по-рано.

Ако насрочената сбирка не може да се осъществи в определеното време поради липса на кворум, се отлага с един час. Решенията се смятат за законни, ако са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.

Спор предизвика текстът, според който, ако повторно няма кворум, Общото събрание се свика на следващия ден, а решенията му са легитимни, независимо колко идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.

Всеки собственик или ползвател, който не живее в апартамента си или му предстои да отсъства повече от един месец трябва да остави на управителя електронна поща и адрес, на които да бъдат изпращани съобщения за Общо събрание.

В събранието може да участва упълномощен пълнолетен член на домакинството, който е вписан в книгата на етажната собственост.

Депутатите решиха също и приемането на професия “домоуправител”.Такъв обаче може да стане всяко едно лице, независимо дали е регистриран към списъка на МРРБ.

“Сградният фонд в страната е в окаяно състояние, а в момента с гласуването на измененията в Закона за етажната собственост не се изчистват пропуските и се създават предпоставки за порочни практики”, коментира течащото гласуване на измененията единият от вносителите на закона и кандидат за кмет на София, Николай Пехливанов.

По думите му с този текст, всеки, дори престъпник и криминално проявен може да стане домоуправител в съответната сграда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *