post

Общо 7 млн. долара са вложени за защита на околната среда в България, като парите са помогнали на 250 защитени вид, съобщава sever.bg. 3 млн. долара от тях са директно от фонда, а останалите 4 млн. долара са дадени от партньори.

Проектите на Глобалния екологичен фонд в България са допринесли за подобряването на 32 политики в областта на екологията, на 61 места са внедерни мерки за енергийна ефективност или възобновяема енергия и е подпомогнато  развитието на 5 000 хектара природосъобразно земеделие, а около 4 000 души вече печелят финансово от резултатите на проектите.

Един от тези проекти е строителство с компресирана земна маса и без бетон.

Редактор: Мая Димитрова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *