post

Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Агенция „Пътна инфраструктура” за изпълнението на дейностите по проект „Доизграждане на Автомагистрала „Марица” – лот 1 и 2″ преди окончателното одобрение на проекта от Европейската комисия.

Това предвижда приетото днес от МС решение, за даване на съгласие, с което се осигурява изпълнението на дейностите по проект „Доизграждане на Автомагистрала „Марица” – лот 1 и 2″.

Предвидено е строителството на Автомагистрала „Марица” в участъка „Оризово – Харманли” да бъде изпълнено на два подучастъка – Лот 1 – „Оризово – Димитровград” с дължина 31, 400 км и Лот 2- „Димитровград – Харманли” с дължина 34,22 км.

Одобрение за проекта от страна на Европейската комисия се очаква през декември 2011 г.
Предвид големия обем и продължителност на извършваните дейности и с оглед приключването му в рамките на програмния период на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г, реализацията на проекта трябва да стартира преди одобрението от Европейската комисия.

В случай на забавяне на проекта, плащанията по този договор не могат да се ползват средства от Европейския съюз, а ще се наложи те да бъдат за сметка на държавния бюджет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *